Allmänna villkor

1. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på webbplatsen www.kundy.se

Webbplatsen Kundy.se ägs och tillhandahålls av Refärg AB (”Kundy”). Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Webbplatsen omfattar databaser, som namn- och adresssamlingar, skyddade enligt 1 § och 49 § i upphovsrättslagen. Dessutom innehåller den texter, bilder, illustrationer, fotografier och mer, alla skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § i upphovsrättslagen, eller som fotografiska bilder under 49 a § av samma lag.

Kundy strävar efter att försäkra att den information som finns tillgänglig på webbplatsen är så korrekt som möjligt. Kundy kan dock inte garantera eller utlova något angående informationens innehåll eller dess kvalitet i allmänhet. Webbplatsanvändare har inte rätt att hävda några konsekvenser gentemot Kundy, inklusive krav på kompensation för ekonomisk eller annan skada, på grund av felaktigheter eller påstådda fel i informationen på denna webbplats.

2. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Användning av publicerade personuppgifter för kommersiella ändamål, direktmarknadsföring eller oönskade e-postmeddelanden är inte tillåtet.

Med undantag av vad som nämns i följande stycke, är det förbjudet att, utan Kundy:s godkännande, kopiera - oavsett med vilken teknologi - hela eller delar av webbplatsens innehåll. Utan ett sådant godkännande är det även förbjudet att göra hela eller delar av webbplatsens innehåll tillgängligt för allmänheten, antingen via Internet eller på något annat sätt.

3. Åtgärder mot otillåten användning

Kundy tar eventuellt otillåten användning av webbplatsinnehållet på största allvar och agerar aktivt mot de som gör sig skyldiga till detta. Vid otillåten användning kan Kundy initiera de juridiska åtgärder som bedöms vara nödvändiga. I vissa fall kan otillåten användning resultera i att användaren måste betala en rimlig kompensation för exploateringen, samt ersätta eventuella skador. I vissa situationer kan otillåten användning även leda till böter eller fängelsestraff på upp till två år.

4. Hantering och publicering av personlig information på Kundy's webbplats

Refärg AB (”Kundy”) delger information om bland annat individer och hushåll i avsnittet 'Personer' på webbplatsen. Denna information kommer från organisationer som hanterar kontaktinformation, exempelvis teleoperatörer som har kontrakt med individer (”Kontaktuppgifter”), samt från tilläggsinformation som tillhandahållits av individer själva (”Persongenererade Tilläggsuppgifter”).

Dessa villkor gäller för besökare på webbplatsen (”Användare”) och omfattar användning av både Kontaktuppgifter och Persongenererade Tilläggsuppgifter (tillsammans ”Uppgifter”), samt reglerar hur och vilka Persongenererade Tilläggsuppgifter som individer får publicera på webbplatsen.

Kundy förbehåller sig rätten att göra ändringar i hela eller delar av dessa villkor när som helst och utan att särskilt meddelande ges, bortsett från publiceringen av de ändrade villkoren på webbplatsen.

5. Allmänt om Uppgifter på Kundy.se

Kundy arbetar för att Uppgifterna på deras webbplats ska vara korrekta, men ger ingen garanti för dess riktighet eller kvalitet och tar inget ansvar för Uppgifternas sanningshalt. Användare kan inte begära ersättning från Kundy på grund av felaktigheter i Uppgifterna. Det är inte tillåtet att använda Uppgifter på ett sätt som kan skada Kundy, dess webbplatser, servrar eller databaser.

Kundy strävar efter att hålla Uppgifterna aktuella och reserverar sig rätten att utan förvarning ta bort Uppgift som anses vara inaktuell eller felaktig. Den som lämnar Uppgift ansvarar för att de publicerade Uppgifterna, oavsett om de är ändrade Kontaktuppgifter eller Persongenererade Tilläggsuppgifter, är korrekta och uppfyller Villkorens krav.

Individen som lämnar Uppgift måste garantera att den endast relaterar till dem själva, att den är riktig, aktuell och inte olämplig på något sätt, och att den inte kränker någon annans rättigheter, till exempel upphovsrätt eller varumärkesrätt. Om någon medvetet eller av grov oaktsamhet lämnar felaktig Uppgift, måste de ersätta skadan som det orsakar Kundy och skydda Kundy från krav från tredje part.